contact

infoGen s.r.o.
Komenského 14483/10F
974 01 Banská Bystrica, Slovakia, EU
IČO: 51642361, DIČ: 2120736684
IČ DPH: SK2120736684

e-mail: praciepasiky@praciepasiky.com
mobil / whatsapp: +421 905 131 099